Nombres decimals

Anuncis

Les xifres romanes

  • El sistema de numeració romà es basa en 7 lletres majúscules, a les que se les hi assigna els següents valors:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

  • Si a la dreta d’una xifra romana s’escriu una altra igual o menor, el valor d’aquesta es suma a l’anterior.

VII = 7

  • Si a l’esquerra d’una xifra romana s’escriu una altra menor, el valor d’aquesta es resta a la major.

XL = 40

  • En cap número es pot repetir la mateixa lletra més de tres vegades seguides.

CCCCXXV = 425 ERROR

CD XXV = 425 BÉ

  • La V, L, D no es poden escriure seguides.

CVV = 110 ERROR

CX = 110 BÉ

  • Per representar valors superiors a 3999 es col·loca una ratlla sobre la quantitat desitjada

__

VIDCCXLVIII = 6748

 Xifres romanes